Το αρχείο των παραδόσεων περιλαμβάνει 6.760 διαφορετικά λήμματα που προέρχονται από την αποδελτίωση του Αρχείου Χειρογράφων του Κέντρου Λαογραφίας αλλά και έντυπων πηγών. Το υλικό αυτό είναι ταξινομημένο σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Ν. Γ. Πολίτη, όπως αναπτύχθηκε περαιτέρω, κυρίως, από τον Δημ. Λουκάτο. Στην παραπάνω ταξινόμηση προστέθηκαν επιπλέον πεδία τεκμηρίωσης που προκύπτουν από το υλικό των δελτίων ώστε να ικανοποιούνται οι σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές απαιτήσεις.

Recent Submissions

View more