• Το μούτρο γαμεί τον κώλο μου 

    Κυριακίδης, Σ.
    Ερμηνεία: Εκείνο το οποίον έχει την αξίαν και το ενδιαφέρον είν' κυρίως είναι η φυσιογνωμία του προσώπου