• Έχωου στήθους 

    Αναγνώστου, Σ. (1918)
    =τολμώ (όπως: έχ'ς κώλου, σαν έχ'ς κώλου).