• Εν είμαι ο Τουραλής 

    Κυριαζής, Ν.Γ. (1940)
    Ιστορείται ότι έζη κάποτε εις Λευκοσίαν ο Τουραλής επιτήδειος κλέπτης, ο οποίος μετά απειραρίθμους καταδίκας κατάντησε να καταδικάζεται ανελελέγκτως. Κάποτε όμως ο καδής διά να απαλλαγή από την εξ αυτού ενόχλησιν τον ...