• Δέν είναι για τα δόντια σου 

  Πολυχρονόπουλος, Ε. (1920)
  Ερμηνεία: δεν είναι άξιος να απολαύση αυτό το πράγμα διότι είναι ανωτέρας αξίας της προοπτικής σου τοιαύτης
 • Δέν είναι γιά τα δόντια σου 

  Πολυχρονόπουλος, Ε. (1920)
  Δέν είσαι άξιος να απολαύσης αυτό το πράγμα, όπερ είναι ανώτερον αξίας της προσωπικής σου αξίας
 • Έχει δόντι 

  Πολυχρονόπουλος, Ε. (1920)
  Ερμηνεία: Είναι ικανός, οπλισμένος με δύναμη
 • Τον πονεί το δόντι 

  Πολυχρονόπουλος, Ε. (1920)
  Ερμηνεία: Ενδιαφέρεται, έχει αδυναμίαν κάπου πού τον πονεί το δόντι; Επιδιώκει να επιτύχη τι