• Των Αγίων Αποστόλω τα παπούτσα και στο δρόμο 

    Ζευγώλη – Γλέζου, Διαλεχτή (1963)
    Η στο νώμο. Δηλαδή: Είναι ώρα για την εξοχή. Παλαιότερα πηγαίνανε κατά την εποχήν αυτή στις αγροικίες για να μείνουν όλο το καλοκαίρι. Βλ. Και προηγούμενη, π.χ. Άλλοτες των Αγίων Αποστόλω 'τονε τα φασόλι απάνω στη βεdεμα ...