• Ήρθανε τ' Απολάκια 

    Ζευγώλη – Γλέζου, Διαλεχτή (1963)
    Το λένε οι βοσκοί, σαν αστείο, επειδή την περίοδο αυτή αρχίζει να λιγοστεύη το γάλα και επομένως και το ειδόδημά τους. Την ημέρα των Αγίων Αποστόλων διακόπτουν το συνεταιρισμό τους, ακολουθεί λοιπόν ξεκούραση. πχ. Ήρθα d' ...
  • Των Αγίων Αποστόλω τα παπούτσα και στο δρόμο 

    Ζευγώλη – Γλέζου, Διαλεχτή (1963)
    Η στο νώμο. Δηλαδή: Είναι ώρα για την εξοχή. Παλαιότερα πηγαίνανε κατά την εποχήν αυτή στις αγροικίες για να μείνουν όλο το καλοκαίρι. Βλ. Και προηγούμενη, π.χ. Άλλοτες των Αγίων Αποστόλω 'τονε τα φασόλι απάνω στη βεdεμα ...