Το αρχείο των παροιμιών συγκροτήθηκε από τον ιδρυτή του Κέντρου Ν. Γ. Πολίτη και συνεχίστηκε από τον Δ. Λουκάτο, ο οποίος το συστηματοποίησε και το συμπλήρωσε. Σήμερα αριθμεί περί τις 160.000 καταχωρήσεις/δελτία. Το αρχείο συγκροτείται από αποδελτιώσεις του Αρχείου Χειρογράφων του Κέντρου Λαογραφίας, από βιβλία, συλλογές και εφημερίδες.

Recent Submissions

View more