• Μια πετρέα δυό πουλιά 

    Γιαννακούρος, Ιω. (1929)
    Αυτή λέγεται σκωπτικής δια τους κατοίκους της έξω Μάνης οι οποίοι διατηρούν ασυνίζητουν το Εα (εις το χωριόν Καρδάμυλη)