• Κόβ του δόντ' σήμερα 

    Παπακωνσταντίνου, Χ. (1920)
    Τ' Κανναβού κόβ του δόντ' σήμερα. Ερμηνεία: Ο Κανναβός ισχύει πολιτικώς σήμερα
  • Να τ' τρίξ' τα δόντια 

    Παπακωνσταντίνου, Χ. (1920)
    Ερμηνεία: να απειλήσει δι' αταξίαν