• Πανί και διπλάρι 

    Καμηλάκης, Παναγιώτης (1987)
    Λέγεται προφανώς για ανθρώπους που ταιριάζουν πολύ ως χαρακτήρες