• Αυτήν το 'χει απολ'σιά 

    Τριανταφυλλίδης, Μανώλης
    Ερμηνεία: Για γυναίκα ελευθεριαζουνον. Σημείωση: απολυστό = η ελευθερίαπου έχει ο τσοπάνος να μπή σε χωράφι, λιβάδι, κλπ, θερισμένο, αμπέλι τρυγημένο
  • Το 'δωκα ένα ούρτιμο τάϊο 

    Τριανταφυλλίδης, Μανώλης
    Ερμηνεία: Τον εμόφωσα