• Άϊ Δημήτρη, μικρό καλοκαιράκι 

  Άγνωστος συλλογέας (1912)
 • Άϊ Δημητράκη μικρό καλοκαιράκι 

  Δημητριάδης, Χρίστος (1958)
  Ερμηνεία : Αυτό μας λέγει ότι κατά την περίοδον του Οκτωβρίου και κατά την εορτήν του Αγίου Δημητρίου παρουσιάζεται μια μικρά περίοδος καλοκαιριού. (Διηγήθηκε μια γριά από το χωριό Άγιος Γεώργιος στην επαρχία Κυρηνείας)
 • Άϊ – Δημήτρης έφτασε τα χιόνια φορτωμένος 

  Άγνωστος συλλογέας (1923)
  Ερμηνεία: Κατά τας ημέρας εκείνας (τέλη Οκτωβρίου) έχομεν συνήθως τας πρώτας χιόνας
 • Μήδε τσοπάνης στα βουνά μήδε ζευγάς στους κάμπους 

  Άγνωστος συλλογέας (1934)
  Ερμηνεία: Κατά την εποχήν του Αγίου Δημητρίου οι ποιμένες μεταβαίνουν εις τα “χειμάδια” Δηλαδή: Τας χειμερινάς νομάς, τας οποίας εγκαταλείπουν κατά την εορτήν του Αγίου Γεωργίου (23 Απριλίου). Προς τούτο η Λαϊκή παροιμία λέγει.