• Το Γενάρι κόβγε κλήμα και φεγγάρι μη ρωτάς 

    Σπυριδάκης, Γεώργιος Κ.; Τραμπάκος, Ηλίας (1958)
    Το Γενάρι αρχίζουν να μπαίνου στ' αμπέλια να τα κλαδεύγουν και λένε σχετικώς με τοι κοίταγμα του φεγγαριού την ανωτέρω παροιμία