Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ιδρύθηκε το 1918 από τον Νικόλαο Γ. Πολίτη ως Λαογραφικό Αρχείο, με αντικείμενο τη Λαογραφία δηλαδή «την περισυλλογήν πάσης της λαογραφικής ύλης και την δημοσίευσιν αυτής». Εντάχθηκε στην Ακαδημία Αθηνών από την ίδρυσή της (1926).
Σήμερα αποτελεί το Eθνικό Kέντρο Tεκμηρίωσης του λαϊκού πολιτισμού με πλουσιότατο Αρχείο ανέκδοτου υλικού για όλες τις πτυχές του λαϊκού βίου και ειδική Βιβλιοθήκη. Πραγματοποιεί επιτόπιες έρευνες, ερευνητικά προγράμματα, εκδόσεις, συνέδρια, εκθέσεις, εκδηλώσεις και υποστηρίζει επιστημονικά πολιτιστικούς φορείς στην ελληνική περιφέρεια και μουσεία.
Στο πλαίσιο του έργου «Εθνικό δίκτυο ψηφιακής τεκμηρίωσης της άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς» (2012-2015) πραγματοποιήθηκε ψηφιοποίηση των ειδικών αρχείων Παροιμιών και Λαϊκών Παραδόσεων και δημιουργήθηκε ψηφιακό αποθετήριο.

Επιλέξτε Αρχείο για να πλοηγηθείτε στις συλλογές του.

Προβολή περισσότερων