• Μαύρος γάτος τον ξεκίνησε 

    Κουκουλές, Φαίδων; Μοσχολιού, Ευσταθία (1940)
    Παραδέχονται ότι, εαν την πρώτην ημέραν, καθ'ην πηγαίνει το παιδί στο σχολείον συναντήση μαύρην γάταν, δεν θα είναι επιμελής μαθητής. Δι αυτό, προκειμένου περί αμελούς μαθητού, λέγεται: Μαύρος γάτος τον ξεκίνησε
  • Στάσου μαύρε μου να ξεβαλλικέψω 

    Άγνωστος συλλογέας