• Σουρωμένος 

    Βογιατζίδης, Ι. Κ. (1918)
    Ερμηνεία: Μεθυσμένος ''Ήτονε πάλι σουρωμένος''
  • Σουρωμένος 

    Μακρής, Παναγιώτης Γ. (1892)
    Ερμηνεία: Λέγεται επί ανθρώπου οινοβαρούς ''Πάλε σουρωμένος είναι'' = οινοβαρής