• Έβαλε τη λάβα 

    Ρεμπέλης, Χαράλαμπος (1953)
    Φωνάζει δυνατά, ωσάν να πρόκειται περί κινδύνου
  • Έβαλε τη λάβα 

    Ρεμπέλης, Χαράλαμπος (1929)
    Φωνάζει δυνατά, ωσάν να πρόκειται περί κινδύνου