• Ζαβοπουλάδα 

    Βογιατζίδης, Ι. Κ. (1918)
    Ερμηνεία: Επί ανδρός ή γυναικός: ευήθης (ι. και .....): σού 'ναι μια ζαβοπουλάδα!”, είναι κουτός, αδέξιος