• Τα βρήκε μπαστούνια 

  Φιλιππίδης, Φίλιππος Α. (1918)
  Ερμηνεία: Σκούρα
 • Τα βρήτσε μπαστούνια 

  Βογιατζίδης, Ι. Κ. (1956)
 • Τα βρίσκω μπαστούνια 

  Παπαδόπουλος, Άνθιμος Α. (1950)
  Εις ένα είδος χαρτοπαιγνίου τα λεγόμενα μπαστούνια έχουν αριθμητικήν αξίαν κατωτέραν των άλλων χαρτιών και ο κατά τύχην αναλαμβάνων εις ωρισμένην περίπτωσιν αυτού δύο τοιάυτα χάνει. Εντεύθεν η φράσις τα βρίσκω μπαστούνια ...
 • Τα ηύρε μπαστούνια 

  Σταματούλης, Ι. Π. (1909)
 • Τά βρε μπαστούνι 

  Νεστορίδης, Κ. (1889)
 • Ταύρι μπαστούνια 

  Λουκόπουλος, Δημήτριος (1923)
  Η φράσις από το χαρτοπαίγνιον, όπου τα “μπαστούνια” είναι είδος παιγνιοχάρτου, η παρουσία του οποίου είναι αντίξοος εις την πρόοδον του χαρτοπαιγνίου, όσον αφορά τον έτερον των χαρτοπαικτών. Ενταύθα μεταφορικώς σημαίνει: ...