• Χαρά 'ς το πράμα! 

    Λουπασάκης, Στυλιανός Εμμ.
    Ερμηνεία: Λέγεται είτε εκ θαυμασμού είτε εκ περιφρονήσεως είτε και ειρωνικώς