• Πλήρες το ναυάγιον 

    Νεστορίδης, Κ.
    Ερμηνεία: Επί των τελείων αποτυγχανόντων και τα μέγιστα ξημιουμένων