• Ούτε για νάμα 

    Ανδριώτης, Νικόλαος Π. (1940)
    Δεν έχω κρασί ούτε για νάμα, για μετάδοση, για μεταλαβιά
  • Ούτε για νάμα 

    Ρωμαίος, Κωνσταντίνος Α. (1920)
    Ούτε ελάχιστον ποσόν