• Πε μάκρυγια κι αγάπι' 

    Βαφείδης, Θεολόγης Γ. (1917)
    Προς εκείνους μετά των οποίων δεν επιθυμούμαι να είμεθα εις συνάφειαι