• Θάψε με τζ' αί να σου χάψω 

    Πανάρετος, Άνθιμος (1965)
    Όργωσε με καλά και βαθειά, λέγει το χωράφι στον γεωργό για να σου δώσω πλούσιαν παραγωγή. Κατ' άλλους η ίδια παροιμία αναφέρεται στην ανάγκη του καλού παραχώματος (θαψίματος) του σπόρου των σιτηρών, που σε ωρισμένα εδάφη ...