• Εγλύκανεν η δάφνη 

    Κυριαζής, Νίκος Γ. (1940)
    Η δάφνη είναι πικρά. Μεταφορικώς λέγεται δια τους δυστρόπους των οποίων ο χαρακτήρ εκαλυτέρευσε