• Θα χύση τη λίλιρη 

    Βογιατζίδης, Ι. Κ. (1918)
    Λίλιρη=ιλαρά. Ερμηνεία: Ειρωνικώς επί του φέροντος βαρέα ενδύματα εν ευδία