• Έγκλημα καθοσιώσεως 

    Τουρτόγλου, Μενέλαος (1958)
    Απορρέει η φράσις από το Βυζ. Δίκαιον εις το οποίον τα εγκλήματα καθοσιώσεως δηλ. Ύβρις ή κακοποίησις του αυτοκράτορος και των αξιοματούχων συγκλητικών, δεν ετύγχανον ουδεμία απολύτως επιείκεια. Δια τον φόνον και την κλοπήν ...