• Το 'χ' έγκλαψ' 

    Κοντοπάνος, Α. (1915)
    Η λέξις εγκαψις μόνον εν τη χρήσει ταύτη απαντά. Τόσον εθίχθη ώστε δεν το λησμονεί ως εάν τω είχεν εγκολαφθή στίγμα
  • Τώκατσ' έγκαψ 

    Κοντοπάνος, Α. (1915)
    Η λέξις εγκαψις μόνον εν τη χρήσει ταύτη απαντά. Τόσον εθίχθη ώστε δεν το λησμονεί ως εάν τω είχεν εγκολαφθή στίγμα