• Σάλιν την έκαμεν 

    Διαμαντάρας, Αχιλλέας (1915)
    Εκ των εις αλλοτρίον τράπεζαν φαγόντων κατά κίρον