• Σάλιαρα μύξες 

    Βαφείδης, Θεολόγης Γ. (1917)
    Λόγοι κενοί κ' ασυναρτητοι