• Εκαβάλληκε η νύφη 

    Σακκελαρίου, Γεώργιος Δ. (1914)
    Είναι σύνθημα της αναχωρήσεως, παροιμία δεσπόζουσα, ισοδυναμούσα προς το “σπεύσατε ταχέως” λεγομένη κατά την εκκίνησιν της νύμφης εκ της οικίας του πατρός της μετά το μυστήριον του γάμου δια την οικίαν του γαμβρού