• Από τον Άϊ – Πολύκαρπο και στη Φανερωμένη 

    Καμπούρογλου, Δ.
    Από την Γυφτόπορτα και δια της αποθήκης των Σαπωνοποείων των Αθηνών, διήρχετο ο προς Σαλαμίνα δρόμος, όπισθεν του Βοτανικού κήπου και στα της εκκλησίας του Αγίου Πολυκάρπου, εξ' ου και η παροιμιώδης φράσις: Από τον Άϊ – ...