• Μαύρη γάτα μπρός λα(γ)ού μαλλί στ' αγκίστρι 

  Κουκουλές, Φαίδων; Θεοχάρης, Δημ. Ρ. (1940)
  Ότι και εκ ζώων οιωνίζοντο μαρτυρεί η ανωτέρω φράσις, υποδηλούσα προφανώς πρόληψιν των αλιέων
 • Μαύρος κόρακας πέρασε, μαύρη μέρα ξ'μέρωσε 

  Θεοχάρης, Δημ. Ρ.; Κουκουλές, Φαίδων (1940)
  Μαύρος κόρακας πέρασε, μαύρη μέρα ξ'μέρωσε ή απλούστερον. Μαύρος κόρακας – μαύρη μέρα. Η εμφάνισις κόρακος σπανίζοντος εν τη νήσω, ιδία κατά την πρωίαν, θεωρείται κακός οιωνός
 • Τα κουκκιά ρίξατε κι ήρθατε; 

  Θεοχάρης, Δημ. Ρ.; Κουκουλές, Φαίδων (1940)
  Φράσις λεγομένη επί των επιτυγχανόντων ευτυχές τι κατά την επίσκεψιν, π.χ. Συμπόσιον, καλήν συντροφιάν, πολυτελές γλύκισμα κτλ. Εξ αυτού φαίνεται ότι διά ποικίλους μαντικούς σκοπούς ησκείτο η κοκκομαντεία εν τη νήσω