• Ζαχαρίας 

    Αντωνόπουλος, Γ.; Μπαρμπιτσιώτης, Ζαχαρίας (1935)
    Εν Λακεδαίμονι η έννοια της εκτάκτου ταχύτητος δηλούται δια της λέξεως αυτής