• Βουνό με βουνό εν ησμνήει 

    Σπυριδάκης, Γεώργιος Κ.; Αθηνοδώρου Θάλεια (1960)
    Η παροιμία σημαίνει : Όταν οκιό τζακκόνουνται μεταξύ τους λαλούσι ότι βουνό με βουνό εν ησμνίει δηλαδη το βουνό εν ενδυνατό να σμνήξη με ένα άλλο αλλά οι άνθρωποι άμα περάσει λλίος τσιερός εν να γενούν φίλοι πάλε. ...
  • Όποιος αννίξει τον λάκκο του άλλου ππέφτει ο ίδιος μέσα 

    Σπυριδάκης, Γεώργιος Κ.; Αθηνοδώρου Θάλεια (1960)
    Τι σημαίνει η παροιμία: Όποιος γυρέψει να κάμη κακό στον άλλο το παθαίνει ο ίδιος